Crucifissioni ro Signiruzzu

Sissanta fuarri li spini ri n’testa,
la ranni curuna ca misiru a Cristu
e li guerriari ppi farici festa
li spini ri l’uccidda cci nisciarru.
Maria si vota
e ssunpricata arresta:
“A chi puntu ca arrivasti, figghiu miu!”
Addumannau acqua,
ma nun ni potti aviri
e ci riesiru la sponza ntussicata.
Ntussicata Maria, povira ronna:
“Ca ta vistu a mo figghiu a nocchi bbanna?”
E lu vitti misu nta colonna
ccu quattru battitura dui ppi banna
e lu battiarru cu la virdi parma,
lu figghiu ri Maria, povira ronna.
Duappu Maria, cu tantu disprezzu
ia ciccannu a so figghiu spiessu.
Maria passau ri nta strata nova,
la potta ri n’firraru apetta era:
“E tu firraru, chi fai apiattu astura?”
“Fazzu na cruci e tri puncianti ciova.”
“Ti prego, masciu, 
nun ci fari ora,
ca sugnu la matri ri nuastru Signuri.
Nun ci fari luanchi
e mancu tanti puncianti
ca ana’ picciari carnuzzi divini.”
  Federica Romeo I C Liceo Scientifico – Istituto “G. Carducci” – Comiso (RG)