San Giusippuzzu

San Giusippuzzu si susiu matinu,
vitti na stidda ri Munti Crivano,
l’ascia si pigghia,
la serra, lu filu,
a Gesuzzu ssa pigghiatu pi li manu.
Arrivati nta mienzu camminu
aspittamulu a Gesuzzu ca è luntanu.
Arrivannu nta mienzu iardinu
sirramulu, sirramulu a stu drau.
San Giusippuzzu lu truvau sirratu.
Lu bambinieddeu li stiddi ha cugghiutu
e l’ha puttatu nti la Santa Mamma:
“Figghiuzzu, cchi nna fari ri sti stidduzzi?”
Mi nn’aia a fari na cruci r’amuri
e supra sta cruci
cc’iaia a suspirari.”
 Federica Romeo I C Liceo Scientifico – Istituto “G. Carducci” – Comiso (RG)